İMKB ‘de PENGUEN GIDA (PNGD)

2018 FAALİYET RAPORU

PDF İndir

PENGUEN'DEN HABERDAR OLUN

Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikası

Tüketicilerimizin beklentilerini anlayarak, bunları yerine getirirken müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmak,

Tüm kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, sürekli verimlilik artışı bilinci ile çalışmak,

Finansal göstergeleri sürekli takip ederek, kar odaklı hedeflerimizi yerine getirirken daha yüksek satış hacimlerine ulaşmak,

Lezzet, Sağlık ve Güven kelimeleriyle özdeşleşen markamızı sürekli koruyacak, marka bilinirliğimizin daha da yayılması için çalışmalar yapmak,

Faaliyet alanlarımız kapsamında sürekli gerçekleştirdiğimiz öncü adımlarla sektörümüzün lider firması olmaya devam etmek,

Doğadan gelen ürünlerin geleceğini teminat altına alabilmek amacıyla doğayı koruyucu çalışmalar yapmak,

Ülkemizin geleceğini teminat altına almak amacıyla sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam etmek,

Bizi rakiplerimizden ayıran en belirgin özelliğimiz olan üstün kalitemizi sürekli olarak korumak,

Ve son olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda tüm çalışanlarımızın tam katılımı ile hareket etmektir.

Ş. Aykan Sözüçetin

Genel Müdür

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.

Çevre Politikası

Üretim sektöründe yer almamız nedeniyle, doğal olarak enerji tüketiyor, doğa kaynaklarını kullanıyoruz.

Ancak biz, enerji ihtiyacımızı doğa ile dost olan doğalgazdan elde ediyor ve her türlü enerji kaynaklarını sadece gerektiği şekilde ve gerektiği kadar kullanmaya özen gösteriyoruz.

Ürünlerimizin paketlenmesinde mümkün olduğu ölçüde geri dönüşüm imkanları olan malzemeler kullanıyoruz.

Fabrika içi ve dışı her türlü temizlik ihtiyacında gıdaya uygun ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı malzemeler kullanıyoruz.

Atık su arıtma tesisimiz ile, doğaya içme suyu kalitesinde su temin ederek, doğanın kirlenmesini önlerken, kirliliğin seyreltilmesine de destek oluyoruz.

Tedarikçilerimizden başlayıp, müşterilerimize kadar uzanan zincirde birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak, çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Ş. Aykan Sözüçetin

Genel Müdür

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.

Gıda Güvenliği Politikası

Amacımız; Bütün üretimlerimizde hammadden ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak GIDA GÜVENLİĞİ ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip yok etmek;

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır gıda güvenliği riski elde etmek;

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken gıda güvenliğine etkileri dikkate alınarak riskler kaynağında önlemek;

Üretimlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir gıda güvenliği riski durumunda riski en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp acilen uygulamaktır.

Bu kapsamda teknolojik gelişmeler paralelinde eğitimli ve bilinçli çalışanlarla, üretimlerimizin hijyenik koşullarda, yasalara, müşteri şartlarına, insan sağlığına uygun olarak üretileceğini, ilgili gıda mevzuatına uygun, gıda güvenliğinin garanti altına alınacağını ve sürekli iyileştirileceğini PENGUEN GIDA ailesi olarak taahhüt ederiz.

Ş. Aykan Sözüçetin

Genel Müdür

PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Kalite Belgeleri

GDO Politikası

Dünya ticaretinde gıda güvenliği ve kalitesi gibi unsurların önemi gün geçtikçe artıyor ve hatta ticaret yapabilmenin ön koşulu haline geliyor.

Ülkemizin sahip olduğu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi, dış pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayarak alınan payın yükseltilmesi bakımından izlenebilirliği ve gıda güvenliği ve kalitesini sağlamaya yönelik sistemlerin devreye sokulması artık çok daha fazla önem kazandı.

Üretilen gıda maddesi içerisinde insan sağlığına zararlı herhangi bir fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler olmamalı. Yapılan üretim çevreye zarar vermeden ve doğal dengeyi bozmadan yapılmalı.

Gıda güvenliği açısından önlem alınması gereken ve gündemden düşmeyen iki önemli konu vardır: GDO (Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma) ve Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Riskleri(Pestisit kalıntısı).

GDO Politikamız

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkiyen en önemli etken tohumdur. İşlenecek hammaddenin kalitesi, seçim yapılan tohumdan başlamaktadır.

Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut genetik yapıya müdahale edilmesi yoluyla doğal süreçler ile elde edilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalara Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma (GDO) denir.

GDO teknolojisi ile üretilen gıda ürünlerinin besin içeriği zenginleştirilebilir, depolama ve raf ömürleri uzatılabilir. GDO’lu ürünlerin insan sağlığına olumsuz etkileri tam olarak kanıtlanmamış olsa da; gen aktarımı yapılırken hastalık, toksisite ve alerji yapıcı olabilecek bir takım özelliklerin de başka organizmalara taşınabilme olasılığı, söz konusu endişelerin temelini oluşturmaktadır.

Yapılan araştırmalar, GDO’lu ürün kullanan ülkelerde, özellikle Amerika’da son yıllarda gıda maddelerinden kaynaklanan alerji vakalarının % 4-5 oranında arttığı, bu olumsuz durumun GDO’lu ürün kullanılmasından kaynaklandığı üzerinde durulmaktadır.

İngiltere’de ise geçen yıllar içinde %50 oranında artan soya alerjisi vakalarından, ithal edilen GD soyanın sorumlu olabileceği düşünülmektedir.

Ülkemize GDO’lu ürün girişi ve üretimi yasaktır. Ancak araştırma enstitülerinde deneme amaçlı üretim yapılabilmektedir.

RSS Facebook Twitter instagram Google Plus Pinterest Linkedin Flickr Youtube Vimeo Daily Motion Google Maps Google Earth Bing

Tüm Hakları Saklıdır © Copyright 2012 Penguen Gıda

Floki